Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 


  

 

De?erli sigortal?m?z,

1 Nisan 2008'den itibaren uygulamaya ba?lanan trafik kazalar?ndaki yeni uygulama ve Trafik Kaza Tespit Tutana?? kullan?m? ile ilgili temel bilgileri ve dikkat edilmesi gereken noktalar? sizler i?in a?a??da ?zetledik. Herhangi bir kaza durumunda 365 g?n 24 saat yan?n?zda oldu?umuzu ve konu ile ilgili her t?rl? sorunuzda 0 212 336 09 09'dan bizi arayabilece?inizi de ?zellikle hat?rlatmak isteriz.

Kaza Tespit Tutana??n? bilgisayar?n?za indirmek i?in t?klay?n?z. (PDF versiyonu)

Kaza Tespit Tutana??n? bilgisayar?n?za indirmek i?in t?klay?n?z. (XLS versiyonu)

?rnek Kaza Tespit Tutana??n? bilgisayar?n?za indirmek i?in t?klay?n?z.

Kusur oranlar?n?n tespitinde kullan?lacak kaza senaryolar?na ula?mak i?in t?klay?n?z.

?lk olarak bunlar? mutlaka yap?n;

 • Tutana??n ilk sayfas?nda yer alan bilgileri dikkatlice okuyunuz.
 • Kaza tespit tutanak formu ve trafik poli?enizi her zaman arac?n?zda bulundurunuz.
 • Ayr?ca i?lemlerinizin h?zl? sonu?lanmas? i?in ruhsat, ehliyet ve trafik poli?e fotokopilerini arac?n?zda bulundurunuz.
 • Tutana??n, ancak maddi hasarla sonu?lanan kazalarda, kazaya kar??an s?r?c?lerin kazan?n olu? ?eklinin tutanakla tespiti konusunda anla?mas? halinde doldurulabilece?ini unutmay?n?z.
 • M?mk?n olmas? halinde kazaya kar??an ara?lar kaza yerinden kald?r?lmadan ?nce farkl? y?nlerden foto?raflar?n? ?ekiniz.
 • Tutana??n, her iki s?r?c? taraf?ndan imzalanmazsa ge?ersiz olaca??n? l?tfen unutmay?n?z.

Ne zaman Trafik Zab?tas?n? aramal?s?n?z?

 • S?r?c? belgesiz motorlu ara? kullan?l?yorsa veya yetersiz s?r?c? belgesi ile motorlu ara? kullan?l?yorsa,
 • S?r?c?de ya? k???kl??? varsa,
 • S?r?c?de alkol veya ak?l sa?l??? ??phesi varsa,
 • Kazaya kar??an ara?lardan biri veya daha fazlas? kamu kurumlar?na ait ise,
 • Kamu kurumlar?na ait e?yada zarar meydana gelirse,
 • Trafik kazas?nda sadece 3 ?nc? ki?ilere ait e?yalara zarar gelirse,
 • Kazaya kar??an ara?lardan birinin veya birka??n?n trafik sigortas? yok ise,
 • Trafik kazas? ?l?m ve/veya yaralanma ile sonu?lanm??sa,
 • Yukar?da belirtilen durumlarda 155 Polis, 156 Jandarmay? aray?n?z.
 

  
 
 


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.