Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 


  

Tofa? Kasko

 

Temelleri 1968 y?l?nda Ko? Toplulu?u'nun kurucusu merhum Vehbi Ko? taraf?ndan at?lan, Ko? Holding ve FCA-Fiat, Chrysler Automobiles??n e?it hissedar oldu?u T?rk otomotiv ?irketi olan Tofa?, g?n?m?zde Fiat'?n Avrupa?daki iki Ar-Ge merkezinden biri konumunda bulunuyor. Bursa?n?n ikinci, T?rkiye?nin ise 6. b?y?k sanayi kurulu?u Tofa?, y?lda 400 bin ara?l?k ?retim kapasitesine ve 6.500 ?al??ana sahip bulunuyor. bug?n 350 bin m2?si kapal? toplam 1 milyon m2 alan ?zerinde faaliyet g?steren Tofa?, rekabet g?c?n? s?rekli art?r?yor.

T?rkiye'nin hem binek otomobil hem de hafif ticari ara? ?reten tek otomotiv ?irketi olan Tofa?, Bursa Fabrikas??nda, Minicargo projesi kapsam?nda Fiat, Citroen, Peugeot markalar?na, Yeni Doblo projesi kapsam?nda ise Fiat, Opel ve Vauxhall markalar?na ?retim yap?yor.

2013?te i? pazar sat??lar? %10 b?y?meyle toplam 850 bin adedin ?zerine ??kan T?rkiye otomotiv pazar?nda otomobil sat??lar? t?m zamanlar?n en y?ksek seviyesine ula?arak, ?nceki y?la g?re  %19,5 art??la 665 bin adede y?kseldi. 2013?teki b?y?meye ra?men y?l?n ba??ndaki kur ve vergi art??lar? ile BDDK kararlar?n?n etkisiyle 2014 y?l?nda pazar?n 640-660 bin adet band?nda ger?ekle?mesi bekleniyor. Di?er taraftan, Avrupa pazarlar?nda son d?nemde g?zlemlenen toparlanma sinyalleriyle birlikte, ?retiminin yakla??k 3'te 2'sini ihra? eden sekt?r a??s?ndan otomotiv ihracat?n?n art?? trendine girece?i tahmin ediliyor.

Tofa? i?in 2014 y?l?n?n en b?y?k ?nceli?i Ar-Ge, yeni model projeleri ve gelecek planlar? i?in yeni yat?r?mlar?n ger?ekle?tirilmesi olacak. Tofa? i? pazardaki daralmay? ise ihracat pazarlar?ndaki potansiyel talep art???yla dengelemeyi; b?ylece 2013 y?l?na paralel bir i? hacmi yaratmay? hedefliyor.

Tofa?'?n misyonu "Toplumun mobilite ihtiya?lar?na en uygun ?r?n ve hizmetleri sunarak ya?am kalitesini y?kseltmek"; vizyonu ise "Milyon araca do?ru, m??teri beklentilerini ?ekillendiren ve gurur duyulan lider otomotiv ?irketi olmak". Tofa?, misyon ve vizyonu ?er?evesinde toplum ve ?evreye olan sorumluluklar?n?n da bilinciyle uzun vadede s?rd?r?lebilir ve k?rl? b?y?me sa?layan ?irket olarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

 

Tofa? Kasko Teklifi ?steyin
T?rkiye'nin d?nya standartlar?nda faaliyet g?steren ?nc? ve lider sigorta ?irketi YCY Grup Sigorta,
?effaf ve m??teri odakl? olan ?r?n ve hizmetlerini siz de?erli m??terilerimize y?ksek hizmet
kalitesinde sunmaktad?r.
Arac?n?za ?zel en uygun fiyat? almak i?in l?tfen a?a??daki alanlar? doldurunuz.

Ad?n?z, Soyad?n?z

E-mail

TC Kimlik No

 

Meslek *

 

?rtibat Telefonu (Gsm)

 

?kamet Etti?iniz ?l

 

Model Y?l?

 

Plaka

 

*Asbis No / Ruhsat Belge Seri No

 

* Asbis No / Ruhsat Belge Seri No: E?er "0" ya??ndan b?y?k bir ara? al?yorsan?z  ve daha ?nce hi? kasko yapt?rmad?ysan?z ASBIS no ya da Ruhsat seri no b?l?m? mutlaka doldurulmal?d?r. ASBIS No Ara? ge?i?i trafik belgesinde bulunan 19 haneli numarad?r. Ruhsat Belge Seri numaras? Ruhsat?n?zda Tc Kimlik numaran?z?n yazd??? sayfan?n sol alt k??esinde bulunan 2 harf ve 6 say?dan olu?an numarad?r.

Eklemek istedi?iniz notunuz var ise...

 

Dikkat:
www.kaskotrafik.net
web sitemizden dolduraca??n?z bilgilere g?re d?zenleyece?imiz teklifler sadece bilgi ama?l?d?r.
Poli?e d?zenleme s?ras?nda sigortal?n?n beyan? ve yetkililerin onay? ile d?zenlenecek olup, beyan edilen bilgilerde farkl?l?k olmas? durumunda verilen teklifin de?i?ebilece?i, poli?e d?zenlenip d?zenlenmeyece?i taraf?m?zca belirlenecektir.
* Meslek: Baz? sigorta ?irketlerinde meslek indirimi mevcuttur. Bu sebeple mesle?inizi belirtmeniz durumunda bu indirimden yararlanabilirsiniz.


  
 
 


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.