Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 


  

Subaru Kasko

 

Otomotiv sekt?r?n?n ?nde gelen firmalar?ndan biri olan Baytur Motorlu Vas?talar A.?, 1976 senesinde faaliyete ge?mi?tir. 1983 senesinde d?nyaca ?nl? Japon Yokohama Lastiklerinin T?rkiye Lisansl? distrib?t?rl???'n? ?stlenmi?tir. 1989 - 1995 seneleri aras?nda Yuasa Ak?m?lat?rleri ve RG jantlar?n?n da T?rkiye Lisansl? distrib?t?rl???'n? ba?ar?yla yapm??t?r. ?irket 1995 senesinde t?m d?nyada ileri ?retim teknolojisi ve kalitesi ile bilenen Japon Subaru otomobillerini de b?nyesine katm??t?r. Konusunda uzman, dinamik ve yenilik?i bir ekiple otomotiv sekt?r?nde emin ad?mlarla yoluna devam eden Baytur Motorlu Vas?talar A.? kurulu?undan beri sahip oldu?u kalite prensipleri do?rultusunda uygulanan t?m pazarlama, sat?? ve sat?? sonras? hizmetlerinde, %100 m??teri memnuniyeti sa?lamay? ama?lamaktad?r.

Fuji Heavy Industries; Chikuei' Nakajima taraf?ndan 1917 y?l?nda Nakajima Hava Ara?t?rmalar? Laboratuvarlar? ad?yla kurulan ?irket, Fuji Heavy Industries Co.'in ilk ad?m?d?r. Japon hava ve deniz kuvvetleri i?in u?ak geli?tirip ?reten firma, sava?tan yenik ??kan Japonya'n?n silah ?retiminin yasaklanmas?n?n etkisiyle ad?n? Fuji Sangyo olarak degi?tirmi?tir.Motorlu kara ta??tlar? geli?tirme ve ?retme karar? da alan Fuji Sangyo'nun 1950 y?l?nda on iki farkl? ?irkete b?l?nmesinin ard?ndan, otomobil b?l?m?n?n ad?n?n Subaru olmas?na karar verilmi?tir.

 

Subaru Kasko Teklifi ?steyin
T?rkiye'nin d?nya standartlar?nda faaliyet g?steren ?nc? ve lider sigorta ?irketi YCY Grup Sigorta,
?effaf ve m??teri odakl? olan ?r?n ve hizmetlerini siz de?erli m??terilerimize y?ksek hizmet
kalitesinde sunmaktad?r.
Arac?n?za ?zel en uygun fiyat? almak i?in l?tfen a?a??daki alanlar? doldurunuz.

Ad?n?z, Soyad?n?z

E-mail

TC Kimlik No

 

Meslek *

 

?rtibat Telefonu (Gsm)

 

?kamet Etti?iniz ?l

 

Model Y?l?

 

Plaka

 

*Asbis No / Ruhsat Belge Seri No

 

* Asbis No / Ruhsat Belge Seri No: E?er "0" ya??ndan b?y?k bir ara? al?yorsan?z  ve daha ?nce hi? kasko yapt?rmad?ysan?z ASBIS no ya da Ruhsat seri no b?l?m? mutlaka doldurulmal?d?r. ASBIS No Ara? ge?i?i trafik belgesinde bulunan 19 haneli numarad?r. Ruhsat Belge Seri numaras? Ruhsat?n?zda Tc Kimlik numaran?z?n yazd??? sayfan?n sol alt k??esinde bulunan 2 harf ve 6 say?dan olu?an numarad?r.

Eklemek istedi?iniz notunuz var ise...

 

Dikkat:
www.kaskotrafik.net
web sitemizden dolduraca??n?z bilgilere g?re d?zenleyece?imiz teklifler sadece bilgi ama?l?d?r.
Poli?e d?zenleme s?ras?nda sigortal?n?n beyan? ve yetkililerin onay? ile d?zenlenecek olup, beyan edilen bilgilerde farkl?l?k olmas? durumunda verilen teklifin de?i?ebilece?i, poli?e d?zenlenip d?zenlenmeyece?i taraf?m?zca belirlenecektir.
* Meslek: Baz? sigorta ?irketlerinde meslek indirimi mevcuttur. Bu sebeple mesle?inizi belirtmeniz durumunda bu indirimden yararlanabilirsiniz.


  
 
 


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.