Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 


  

Mercedes Kasko


 

 

1897 y?l?nda Fransa'n?n Nice kentinde ya?ayan Avusturyal? t?ccar ve Avusturya Nice Ba?konsolosu Emil Jellinek, Daimler fabrikas?n? ziyaret ederek bir otomobil sat?n ald?. Uluslararas? finans d?nyas? ve aristokrasi ile iyi ili?kiler i?inde olan Jellinek, Daimler otomobili ile Frans?z Riviera's?nda b?y?k ilgi toplad?. Daha sonra Jelinek 1899'da 23 beygir g?c?nde motorla donat?lm?? bir Daimler yar?? otomobiline b?y?k k?z? Mercedes 'in ad?n? vererek bu ara?la Nice'de bir yar??a kat?ld? ve birinci oldu. Bu ba?ar?dan sonra Jelinek, Daimler fabrikas?na 36 otomobil sipari? verdi ve bu ara?lar?n "Mercedes" ad?n? ta??malar?n? ?art ko?tu.

Emil Jelinek'in elde etti?i sat?? ba?ar?s? ?zerine Daimler, 1901 y?l?ndan itibaren ?retti?i ara?lar? "Mercedes" olarak adland?rmaya karar verdi. Mercedes ?spanyolca konu?ulan ?lkelerde ?ok kullan?lan bir isimdir. Kelime olarak da Mars gezegeninin ?spanyolca ad?d?r. L?tuf ve zarafet anlam?na da gelmektedir. 23 Haziran 1902 tarihinde Mercedes marka ad? olarak tescil edildi. 26 Eyl?l 1902 tarihinden itibaren de kanunlarca koruma alt?na al?nd?.

?irketin kurucusu Karl Benz, Deutz'daki motor fabrikas?ndaki g?revinin ilk y?llar?nda, K?ln ve Deutz manzaral? evinin tepesine bir y?ld?z amblemi koymu?, e?ine yazd??? mektuplarda bu y?ld?z?n g?n?n birinde ba?ar?y? ve g?c? temsil edece?ini ve fabrikas?n?n ?zerinde parlayaca??n? s?ylemi?ti. Y?ld?z Daimler'in, motorlu ara?lar?n "karada, suda, havada" evrenselli?ini simgelemektedir. 1909'da tescil edildi.

1916 y?l?nda y?ld?z?n etraf?, i?inde d?rt k???k y?ld?z?n ve Mercedes isminin yer ald??? bir daireye ?evrildi.

1926'da Daimler-Benz birle?mesi ile Benz'in defne yapraklar?ndan ?elengi y?ld?z?n etraf?n? sard?.

A?a??daki Formu doldurarak;

Tek bir formla Anla?mal? sigorta ?irketleri taraf?ndan verilen kasko tekliflerini g?r?n.

Kasko teklifleri aras?ndan size en uygun olan? se?in.

%35'e varan ?zel fiyat avantajlar?ndan faydalan?n.

Sat?? an?nda ve sat?? sonras?nda size ?zel hizmetlerden yararlan?n.

T?m sigorta ihtiya?lar?n?z i?in size ?zel atanan m??teri temsilcinizin bilgilerine ula??n.

Poli?eniz adresinize ?cretsiz kargo ile teslim olsun.

Kredi kart?yla vade farks?z taksit avantaj?ndan yararlan?n.

 

Mercedes Kasko Teklifi ?steyin
T?rkiye'nin d?nya standartlar?nda faaliyet g?steren ?nc? ve lider sigorta ?irketi YCY Grup Sigorta,
?effaf ve m??teri odakl? olan ?r?n ve hizmetlerini siz de?erli m??terilerimize y?ksek hizmet
kalitesinde sunmaktad?r.
Arac?n?za ?zel en uygun fiyat? almak i?in l?tfen a?a??daki alanlar? doldurunuz.

 

 

Ad?n?z, Soyad?n?z

E-mail

TC Kimlik No

 

Meslek *

 

?rtibat Telefonu (Gsm)

 

?kamet Etti?iniz ?l

 

Model Y?l?

 

Plaka

 

*Asbis No / Ruhsat Belge Seri No

 

* Asbis No / Ruhsat Belge Seri No: E?er "0" ya??ndan b?y?k bir ara? al?yorsan?z  ve daha ?nce hi? kasko yapt?rmad?ysan?z ASBIS no ya da Ruhsat seri no b?l?m? mutlaka doldurulmal?d?r. ASBIS No Ara? ge?i?i trafik belgesinde bulunan 19 haneli numarad?r. Ruhsat Belge Seri numaras? Ruhsat?n?zda Tc Kimlik numaran?z?n yazd??? sayfan?n sol alt k??esinde bulunan 2 harf ve 6 say?dan olu?an numarad?r.

                                 Eklemek istedi?iniz notunuz var ise...

 

Dikkat:
www.kaskotrafik.net
web sitemizden dolduraca??n?z bilgilere g?re d?zenleyece?imiz teklifler sadece bilgi ama?l?d?r.
Poli?e d?zenleme s?ras?nda sigortal?n?n beyan? ve yetkililerin onay? ile d?zenlenecek olup, beyan edilen bilgilerde farkl?l?k olmas? durumunda verilen teklifin de?i?ebilece?i, poli?e d?zenlenip d?zenlenmeyece?i taraf?m?zca belirlenecektir.
* Meslek: Baz? sigorta ?irketlerinde meslek indirimi mevcuttur. Bu sebeple mesle?inizi belirtmeniz durumunda bu indirimden yararlanabilirsiniz.


  
 
 


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.