Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 


  

Mazda Kasko

 

Mazda Motor Corporation veya orijinal ad?yla マツダ株式会社 Matsuda Kabushiki-kaisha, Hiro?ima, Japonya temelli bir Japon otomobil markas?.Mazda, hayat?na 1920 y?l?nda Japonya?da kurulan Toyo Cork Kogyo Co. Ltd olarak ba?lad?. Toyo Cork Cogyo 1927 y?l?nda Toyo Kogyo Co. Ltd ad?n? ald?. Toyo Kogyo, 1931 y?l?nda Mazda-Go?nun tan?t?lmas? ile makine tak?mlar? ?retiminden ara? ?retimine ge?ti. Toyo Kogyo, ?kinci D?nya Sava?? esnas?nda Japon ordusu i?in silah ?retti. Bu silahlar?n en ?nl?s? 30 ? 35 serisi Tip 99 t?fekti. ?irket, resmi olarak Mazda ad?n? 1984 y?l?nda ald?; ancak, en ba??ndan bu yana sat?lan t?m ara?lar bu ad? ta??yordu. Mazda R360 modeli 1960 y?l?nda piyasaya s?r?ld?; bunu 1962 y?l?nda Mazda motorlar? takip etti.Mazda, kendisini di?er Japon ara? ?reticisi ?irketlerden farkl?la?t?rmak i?in 1960?lardan itibaren Wankel d?ner motorunun geli?tirilmesine y?nelik b?y?k bir m?hendislik ?abas? sarf etti. 1967 y?l?nda Cosmo Sport?un s?n?rl? say?da ?retimi ile ba?layan ve g?n?m?z?n RX-8 modeli ile devam eden Mazda, Wankel tipi motorlar?n?n tek ?reticisi haline geldi.

Mazda ?abalar?n? yeniden odakland?rd? ve d?ner motoru yayg?n olarak kullan?lan bir motor yerine spor ara? s?r?c?leri i?in bir se?enek haline getirdi. 1978 y?l?nda hafif RX-7 ile ba?layan ve modern RX-8 ile devam eden Mazda, bu e?siz motora olan ba?l?l???n? s?rd?rd?. Bu odak de?i?imi ayn? zamanda, ?jinbaittai? konseptinden ilham alan di?er hafif spor arac? Mazda Roadster??n (d?nyada daha ?ok MX-5 veya Miata adlar? ile tan?nmaktad?r) geli?tirilmesine de ?nayak oldu. 1989 y?l?nda d?nyan?n be?enisine sunulan Roadster, 1970?lerin sonundaki d?????nden sonra k???k spor ara? konseptini canland?rmas? ile b?y?k takdir kazand?.

        

A?a??daki Formu doldurarak;

Tek bir formla Anla?mal? sigorta ?irketleri taraf?ndan verilen kasko tekliflerini g?r?n.

Kasko teklifleri aras?ndan size en uygun olan? se?in.

%35'e varan ?zel fiyat avantajlar?ndan faydalan?n.

Sat?? an?nda ve sat?? sonras?nda size ?zel hizmetlerden yararlan?n.

T?m sigorta ihtiya?lar?n?z i?in size ?zel atanan m??teri temsilcinizin bilgilerine ula??n.

Poli?eniz adresinize ?cretsiz kargo ile teslim olsun.

Kredi kart?yla vade farks?z taksit avantaj?ndan yararlan?n.

 

Mazda Kasko Teklifi ?steyin
T?rkiye'nin d?nya standartlar?nda faaliyet g?steren ?nc? ve lider sigorta ?irketi YCY Grup Sigorta,
?effaf ve m??teri odakl? olan ?r?n ve hizmetlerini siz de?erli m??terilerimize y?ksek hizmet
kalitesinde sunmaktad?r.
Arac?n?za ?zel en uygun fiyat? almak i?in l?tfen a?a??daki alanlar? doldurunuz.

 

 

Ad?n?z, Soyad?n?z

E-mail

TC Kimlik No

 

Meslek *

 

?rtibat Telefonu (Gsm)

 

?kamet Etti?iniz ?l

 

Model Y?l?

 

Plaka

 

*Asbis No / Ruhsat Belge Seri No

 

* Asbis No / Ruhsat Belge Seri No: E?er "0" ya??ndan b?y?k bir ara? al?yorsan?z  ve daha ?nce hi? kasko yapt?rmad?ysan?z ASBIS no ya da Ruhsat seri no b?l?m? mutlaka doldurulmal?d?r. ASBIS No Ara? ge?i?i trafik belgesinde bulunan 19 haneli numarad?r. Ruhsat Belge Seri numaras? Ruhsat?n?zda Tc Kimlik numaran?z?n yazd??? sayfan?n sol alt k??esinde bulunan 2 harf ve 6 say?dan olu?an numarad?r.

                         Eklemek istedi?iniz notunuz var ise...

 

Dikkat:
www.kaskotrafik.net
web sitemizden dolduraca??n?z bilgilere g?re d?zenleyece?imiz teklifler sadece bilgi ama?l?d?r.
Poli?e d?zenleme s?ras?nda sigortal?n?n beyan? ve yetkililerin onay? ile d?zenlenecek olup, beyan edilen bilgilerde farkl?l?k olmas? durumunda verilen teklifin de?i?ebilece?i, poli?e d?zenlenip d?zenlenmeyece?i taraf?m?zca belirlenecektir.
* Meslek: Baz? sigorta ?irketlerinde meslek indirimi mevcuttur. Bu sebeple mesle?inizi belirtmeniz durumunda bu indirimden yararlanabilirsiniz.


  
 
 


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.