Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 


  

 

Kaskotrafik.net Site Kullan?c? S?zle?mesi

Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmay? talep eden herkes i?bu ?Kullan?m S?zle?mesi?nde yer alan h?k?m ve ?artlar?n tamam?n? aynen kabul eder. Kaskotrafik.net internet sitesini kullanmakla veya Kaskotrafik.net taraf?ndan sunulan hizmetlerden yararlanmay? talep etmekle i?bu ?Kullan?m S?zle?mesi?nde yer alan h?k?m ve ?artlar?n tamam?yla bu metnin ayr?lmaz bir par?as? olan ?Gizlilik Politikas?? h?k?mleri ve bu sitedeki di?er talimatlarla ba?l? olmay? taahh?t etmektesiniz. Burada yer alan ?artlar? kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine eri?meyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki ?artlar? kabul etmemeniz halinde kullan?ma ba?lad?ysan?z kullan?m?n?z? derhal durdurmal?s?n?z.

Kaskotrafik.net, YCY Grup Sigorta Arac?l?k Hizmetleri Ltd. ?ti.'ye ait bir sigorta portal?d?r, i?bu ?Kullan?m S?zle?mesi?, ?Gizlilik Politikas?? ve bu sitedeki di?er talimatlarda diledi?i zaman diledi?i de?i?iklikleri yapma hakk?n? sakl? tutar. S?z konusu de?i?iklikler i?bu sitede yay?nland?klar? tarihlerden itibaren ge?erli ve ba?lay?c? olacakt?r. De?i?iklikleri takip etmek kullan?c?n?n sorumlulu?undad?r. Kaskotrafik.net?in de?i?iklikleri taraf?n?za ayr?ca bildirme y?k?ml?l??? yoktur. Kaskotrafik.net hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu de?i?iklikleri de kabul etmi? say?l?rs?n?z.

1. Kaskotrafik.net

Kaskotrafik.net, sigorta s?zle?mesi yapt?rmak isteyenleri temsil eden, bu s?zle?melerin yapt?r?laca?? ?irketlerin se?iminde tamamen tarafs?z ve ba??ms?z davranarak teminat almak isteyen ki?ilerin hak ve menfaatlerini g?zeten, sigorta s?zle?mesi yapmak isteyenlerle sigorta ?irketlerini bir araya getiren ve sigorta s?zle?melerinde arac?l?k eden bir sigorta kurulu?tur. Kaskotrafik.net, sigorta s?zle?mesinin akdinden ?nceki haz?rl?k ?al??malar?n? yapmakta ve gerekti?inde bu anla?malar?n uygulanmas?nda veya tazminat?n ?denmesinde yard?mc? olmaktad?r.

?irketimiz faaliyetlerini T.C.Ba?bakanl?k Hazine M?ste?arl????nca verilen ruhsat alt?nda ilgili mevzuat h?k?mlerine g?re y?r?tmektedir.

2. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni haklar? kullanmaya ehil t?m ger?ek ve t?zel ki?iler Kaskotrafik.net?in sundu?u hizmetlerden yararlanabilir. 18 ya??n? doldurmam?? veya re?it olmayanlar, k?s?tl?lar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vas?tas?yla i?lem yapabilirler. Poli?e yapt?rman?z i?in ger?ek ad veya unvan?n?z?, adresinizi, telefon numaran?z? ve ge?erli kredi kart? bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Kendi ad?n?za ve ba?kalar? yarar?na da sigorta talebinde bulunman?z m?mk?nd?r.

3. S?zle?menin Konusu:

??bu S?zle?me, Kullan?c?'n?n www.Kaskotrafik.net web sitesine giri? yapmas?yla ve sigortal? aday?n?n talep formunu doldurmas?yla kurulacak olup, i?bu S?zle?menin kurulmas? ile e?zamanl? olarak Kullan?c? Kaskotrafik.net?i sigorta ?irketleri nezdinde kendi ad?na hareket etmek ?zere sigorta acentesi olarak yetkilendirmi? olacakt?r. ??bu S?zle?me Kaskotrafik.net?in verece?i sigorta acenteli?i hizmetine ili?kin Taraflar?n hak ve y?k?ml?l?klerine dair h?k?mleri de d?zenlemektedir.

Kaskotrafik.net sigorta portal?nda ziyaret?ilerimiz taraf?ndan kendilerine fiyat ?al??mas? yap?labilmesi i?in gereken ki?isel bilgilerini i?eren formlar?n bulundu?u sayfalar;

http://www.kaskotrafik.net/bizeulasin.asp
http://www.kaskotrafik.net/tsk_kasko_teklif.asp
http://www.kaskotrafik.net/meb_kasko_teklif.asp
http://www.kaskotrafik.net/kamu_kasko_teklif.asp
http://www.kaskotrafik.net/kasko_teklif.asp
http://www.kaskotrafik.net/trafik_teklif.asp
http://www.kaskotrafik.net/ekokasko_talep.asp
http://www.ycygrupsigorta.com/bayi_basvuru.asp
http://www.kaskotrafik.net/avukat_kasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/ciftci_kasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/doktor_kasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/eczaci_kasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/emekli_kasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/esnaf_kasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/evhanimi_kasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/hakim_kasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/hemsire_kasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/memur_kasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/mimar_kasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/muhendis_kasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/polis_kasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/alfaromeokasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/alpinakasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/anadolkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/arokasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/astonmartinkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/audikasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/bedfordkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/bentleykasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/bmckasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/bmwkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/buickkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/busclubkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/cadillackasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/caterhamkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/cherykasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/chevroletkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/chryslerkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/citroenkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/daciakasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/daewookasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/dafkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/daihatsukasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/dodgekasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/ferrarikasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/fiatkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/fordkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/gazkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/geelykasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/genotokasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/gmckasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/hondakasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/hummerkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/hyundaikasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/ikcokasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/infinitikasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/isuzukasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/jaguarkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/jeepkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/kiakasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/ladakasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/lamborghinikasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/lanciakasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/landroverkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/liazkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/lincolnkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/lotuskasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/mahindrakasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/marcoskasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/maseratikasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/mazdakasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/mercedeskasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/mercurykasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/minikasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/mitsubishikasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/morgankasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/morriskasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/moskwichkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/nissankasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/olccitkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/oldsmobilekasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/oltenakasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/opelkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/pantherkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/peugeotkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/plymouthkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/pontiackasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/porschekasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/rangeroverkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/renaultkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/rollsroycekasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/roverkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/saabkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/samsungkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/seatkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/skodakasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/smartkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/ssangyongkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/subarukasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/tatakasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/tauriakasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/tezellerkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/tofaskasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/topolinokasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/toyotakasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/volkswagenkasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/volvokasko.asp
http://www.kaskotrafik.net/zazkasko.asp

4. Kaskotrafik.net?in Sorumluluklar?

Kaskotrafik.net?in sorumlulu?u, sitede belirtilen, vermeyi kabul etti?i, sigorta s?zle?mesinin yap?lmas?na y?nelik hizmetlerin sa?lanmas? ve gerekti?inde hasar bedellerinin ?denmesine yard?mc? olunmas?yla s?n?rl?d?r. Sigorta poli?esinden do?an hak ve sorumluluklar s?z konusu s?zle?menin taraflar?na ait olup, bunlar?n ifas?nda Kaskotrafik.net?in hi? bir sorumlulu?u yoktur. 

Poli?e ?artlar?nda, fiyatlarda yap?lacak de?i?iklikler, hasar ?demeleri ve poli?enin uygulanmas?na ili?kin her t?rl? konu Sigorta ?irketlerinin t?bii oldu?u kanun ve y?netmelikler ?er?evesinde ilgili Sigorta ?irketinin uhdesinde ve sorumlulu?undad?r. 

Kaskotrafik.net, Kullan?c? taraf?ndan Kaskotrafik.net?e iletilen veya site ?zerinden kendileri taraf?ndan y?klenen, de?i?tirilen veya sa?lanan bilgi ve i?eriklerin do?rulu?unu ara?t?rma, bu bilgi ve i?eriklerin g?venli, do?ru ve hukuka uygun oldu?unu taahh?t ve garanti etmekle y?k?ml? ve sorumlu olmad??? gibi, s?z konusu bilgi ve i?eriklerin yanl?? veya hatal? olmas?ndan dolay? ortaya ??kacak hi?bir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Kaskotrafik.net web sitesi ?zerinden kullan?c?lar taraf?ndan kendisine elektronik ortamda iletilen ki?isel bilgileri, ???nc? ki?ilere a??klamayacakt?r. Bu bilgilere ancak Kullan?c? talep etti?i hizmeti yerine getirmek amac?yla ve hizmetin gerektirdi?i ?l??de Kaskotrafik.net personeli ve sigorta ?irketlerinin personeli taraf?ndan ula??labilmektedir. 

Ki?isel bilgiler, ki?i ad?-soyad?, T.C Kimlik Numaras?, adresi, telefon numaras?, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullan?c?y? tan?mlamaya y?nelik her t?rl? di?er bilgiyi i?ermekte olup, k?saca Gizli Bilgiler olarak an?lacakt?r.

Kaskotrafik.net, i?bu Kullan?c? S?zle?mesinde tan?ml? olan haller haricinde ki?isel bilgileri herhangi bir ?irket veya ???nc? ki?ilere a??klamayacakt?r. Kaskotrafik.net, ki?isel bilgileri kendi b?nyesinde, m??teri profili belirlemek, m??teri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel ?al??malar yapmak amac?yla kullan?labilecektir. 

Kaskotrafik.net?in gerekli bilgi g?venli?i ?nlemlerini almas?na kar??n, Kaskotrafik.net sitesine ve sisteme yap?lan sald?r?lar sonucunda gizli bilgilerin zarar g?rmesi veya ???nc? ki?ilerin eline ge?mesi durumunda, Kaskotrafik.net?in herhangi bir sorumlulu?u olmayacakt?r.

Kaskotrafik.net, kullan?c?lara ve kullan?c?lar?n Kaskotrafik.net sitesinin kullan?m?na dair bilgileri, teknik bir ileti?im dosyas?n? (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullan?c?lar dilerlerse teknik ileti?im dosyas?n?n gelmemesi veya teknik ileti?im dosyas? g?nderildi?inde ikaz verilmesini sa?layacak bi?imde, taray?c? ayarlar?n? de?i?tirebilirler.

Kaskotrafik.net?ten hizmet al?nm?? olmas? Kaskotrafik.net?in, sigorta ?irketinin veya sigorta ettirenin/sigortal?n?n ediminin garanti edildi?i anlam?na gelmez. Bu nedenle sigorta poli?esindeki bor?lardan dolay? Kaskotrafik.net?in hi? bir sorumlulu?u yoktur. Sigorta teminat? ancak sigorta ?irketleri taraf?ndan verilmektedir. Kaskotrafik.net, sigorta teminat? vermemekte sadece sigorta ?irketleri ile sigorta ettiren/sigortal? aras?nda anla?ma yap?lmas?na arac?l?k yapmaktad?r. 

Poli?e ?artlar?, teminatlar, prim oran ve miktarlar? ile ilgili olarak sitemizde yer alan t?m bilgiler sigorta ?irketlerinden al?nm?? bilgilerdir. Sigorta ?irketlerinin bu ?artlar? de?i?tirmeleri halinde Kaskotrafik.net?ten bu konuda bir talepte bulunulamaz. Kaskotrafik.net, sigorta ?irketlerinin bu sitede yer alan ?artlarla poli?e temin edece?ini de garanti etmez. Ge?erli poli?e ?artlar? d?zenlenecek poli?ede yer alan ?artlar olacakt?r.

5. Kullan?c?n?n Sorumluluklar?

Kullan?c?, Kaskotrafik.net?in site ?zerinden ger?ekle?tirece?i her t?rl? kampanya ve ?ekili?e kat?lmas? durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili ki?i ve kurumlarla payla??lmas?n? kabul, beyan ve taahh?t eder.

6. Fikri M?lkiyet Haklar?

Her Hakk? Sakl?d?r ?

??bu sitede yer alan unvan, i?letme ad?, marka, patent, logo, tasar?m, bilgi ve y?ntem gibi tescilli veya tescilsiz t?m fikri m?lkiyet haklar? Kaskotrafik.net veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararas? hukukun korumas? alt?ndad?r. ??bu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlan?lmas? s?z konusu fikri m?lkiyet haklar? konusunda hi? bir hak vermez. Kullan?c? Kaskotrafik.net sitesini ziyaret etmek veya kullanmakla an?lan fikri m?lkiyet haklar?n? ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahh?t eder. 

Sitede yer alan bilgilerin ?o?alt?lmas?, ba?ka bir lisana ?evrilmesi, saklanmas? veya i?leme tutulmas? da dahil herhangi bir ?ekilde kullan?lmas? i?in Kaskotrafik.net'in ?nceden yaz?l? izni ve onay? gerekir. Bu sebeple i?bu sitede yer alan bilgiler Kaskotrafik.net'in yaz?l? izni olmadan hi?bir ?ekilde ?o?alt?lamaz, yay?nlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktar?lamaz. Sitenin b?t?n? veya bir k?sm? di?er bir web sitesinde izinsiz olarak kullan?lamaz.

Kaskotrafik.net'in yaz?l? izni olmad?k?a bu internet sitesine link verilmesi de yasakt?r.

7. Sigorta Teminat?n?n Ba?lamas?

Sigorta teminat?, sigorta poli?esinin mutab?k kal?nan ko?ullarda ilgili sigorta ?irketi taraf?ndan d?zenlenmesi, pe?in yat?r?lmas? kararla?t?r?lan prim miktar?n?n ?denmesi ile ba?lar ve poli?e ?zel ve genel ?artlar?ndaki ko?ullarla ge?erli olur. Poli?e d?zenlenmeden ?nce sigorta ?irketi taraf?ndan ?couvert? (kuver) verilebilir.

8. Di?er

Web sitemiz sadece yasal ama?larla ve kanunlara sayg?l? olarak kullan?labilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranaca??n?z? taahh?t etmektesiniz. Haks?z menfaat elde etmek i?in do?ru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarlar? gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmu? gibi g?stermek, sahte isim ve kredi kartlar? kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar do?urur. Kaskotrafik.net, bu t?r davran??lara engel olmak i?in siteye giri?i yasaklamak, ?ikayette bulunmak v.b. gibi uygun g?rece?i tedbirleri almaya yetkilidir.

Kaskotrafik.net, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

Web sitemize veya web sitemizden kurulan ?link?ler di?er ki?i ve kurulu?larla bir hukuki ili?ki i?erisinde oldu?umuz veya bu ki?i ve kurulu?lar?n edimlerini, g?venilirliklerini taahh?t etti?imiz, onlar ad?na hareket etti?imiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdi?imiz ya da bunlar?n eylem ve i?lemlerinden sorumlu oldu?umuz anlam?na gelmez. Taraf?m?zdan direkt verilmeyen hi? bir taahh?t Kaskotrafik.net i?in ba?lay?c? de?ildir.

Kaskotrafik.net, bu sitede yer alan bilgilerin tam ve do?ru veya sayfaya kesintisiz giri? sa?lanaca??n? garanti etmemektedir. ??bu sitede yer alan beyanlar hukuken taahh?t niteli?inde say?lmayacakt?r ve ba?lay?c? de?ildir. Bu bilgilerle ???nc? ?ah?slar?n haklar?n?n ihlal edilmemesi, m?lkiyet, sat?labilirlik, belirli bir ama? i?in uygunluk ve/veya bilgisayar vir?s? bulunmamas?na ili?kin garantiler dahil ancak bunlarla s?n?rl? kalmamak kayd?yla z?mnen, a??k?a ya da yasal olarak hi?bir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinde yer alan her t?rl? bilgi ve belge Kaskotrafik.net taraf?ndan sadece bilgilendirmek amac? ile sunulmakta olup, do?ruluklar? ve i?erikleri taraf?m?zca garanti edilmemektedir. Bu nedenle i?bu bilgi ve belgelere dayan?larak yap?lan i?lemlerden dolay? do?acak do?rudan ve/veya dolayl? her t?rl? maddi, manevi zararlar ve masraflardan, ???nc? ki?ilerin u?rayabilecekleri zararlardan dolay? Kaskotrafik.net sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullan?m? s?ras?nda herhangi bir ar?za, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar vir?s?, hat veya sistem ar?zas? ya da m?cbir sebepler sonucu do?rudan veya dolayl? ortaya ??kan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla s?n?rl? olmamak ?zere herhangi bir zarardan Kaskotrafik.net ve/veya ?al??anlar? bu t?r bir zarar olas?l???ndan haberdar edilmi? olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler do?rultusunda Kaskotrafik.net bu sitenin i?eri?inde yer alan bilgilerden ve g?rsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hi? bir ?ekilde sorumlu de?ildir.

Burada yer alan t?m bilgiler ?nceden haber verilmeksizin de?i?tirilebilir. Kaskotrafik.net, diledi?i zaman sitenin herhangi bir b?l?m?n? iptal edebilir, de?i?tirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki baz? ?zelliklere ve bilgilere veya sitenin baz? b?l?mlerine eri?imi s?n?rland?rabilir.

Kaskotrafik.net, web sitesinin vir?s korumas? ?nlemlerini alm?? olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullan?c?n?n vir?slerden korunma konusunda gerekli ?nlemleri almas? tavsiye edilir.

Kaskotrafik.net web sitesini kullanarak sunulan i?eri?i ve ?e?itli hizmetleri kullanan ziyaret?i ve ?yeler yaln?zca hukuka uygun, ?ahsi veya kurumsal ama?larla site ?zerinden i?lem yapabilirler. Kullan?c?lar?n Kaskotrafik.net?te yapt??? i?lemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullan?c? Kaskotrafik.net ve/veya ba?ka bir ???nc? ?ahs?n haklar?na tecav?z te?kil edecek nitelikteki herhangi bir i? ve eylemde bulunmayaca??n?, yaz?l?, g?rsel ve i?itsel bilgileri a??klamayaca??n?, Kaskotrafik.net'e a??klad??? her t?rl? yaz?l?, g?rsel ve i?itsel bilginin Kaskotrafik.net'e a??klad??? s?rada her t?rl? bi?imde kullan?lmas?, i?lenmesi, saklanmas?, a??klanmas? ve ???nc? ki?ilere kar?? if?a edilmesi konusunda Kaskotrafik.net'in m?nhas?r hak sahibi oldu?unu kabul, beyan ve taahh?t eder.

M??teri bilgileri, resmi makamlarca usul? dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve y?r?rl?kteki emredici mevzuat h?k?mleri gere?ince resmi makamlara a??klama yapmak zorunda oldu?u durumlarda resmi makamlara a??klanabilecektir.

Web sitemiz kanal?yla alaca??n?z hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olmas? durumunda T?rk hukuku uygulanacak ve ?stanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacakt?r.

 

 

  
 
 


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.