Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 


  

 

 

 


Arac?n?z i?in

 
Arac?n?z i?in

  
Hemen aray?n arac?n?z i?in maksimum hizmet ve
en uygun fiyat
avantaj?ndan

Kasko
Teklifi Al?n

  Trafik Sigortas?     
    Teklifi Al?n     

    sizde yararlan?n..
 
Tel: +90 212 266 39 10
 
Tel: +90 212 266 38 44
     
 

 
 

Kasko'da B?y?k Kampanya
1 Mart 2018 - 1 Temmuz 2018 aras?nda
www.kaskotrafik.net
ziyaret?ilerine b?y?k kampanya
Kasko'da %45'e varan
?zel indirim imkan?.
Bizden teklif almadan kaskonuzu yapt?rmay?n.

 
 
 
Kasko Sigortas? Nedir?

Kasko sigortas?, hasar durumunda arac?n?z?n zarar?n? kar??lamak amac?yla, iste?e ba?l? olarak yapt?r?lan bir sigortad?r. Hasar tan?m? yaln?zca trafik kazas?nda meydana gelen durumlar? de?il, ayn? zamanda da h?rs?zl???, ???nc? ?ah?slar taraf?ndan verilen zararlar? ve di?er ek teminatlar? da kapsamaktad?r.
                                                                                                                    Detayl? Bilgi

 
 

Neden Kasko Sigortas? Yapt?rmal?y?m?

Kasko sigortas? yapt?rarak ?ncelikle kaza durumunda kendi risklerinizi g?vence alt?na alm?? olursunuz. Trafik sigortas?nda herhangi bir kaza/hasar durumunda kar?? taraf?n riskleri kapsam alt?ndad?r. Kasko sigortas? ise hasar?n?z? teminat alt?na al?r, trafikte veya park halinde meydana gelebilecek pek ?ok zarara kar?? sizi korur. 

                                                                                                                                                 Detayl? Bilgi
 
 

Kasko Sigortas? Teminatlar? Nelerdir?

Kasko teminatlar?, ana teminatlar ve ek teminatlar olarak ikiye ayr?l?r. Ana teminatlar yanma, ?arpma, ?arp??ma, h?rs?zl?k ve ???nc? ki?iler taraf?ndan verilen zararlar?; ek teminatlar ise do?al afetler, sigara yan???, bak?ms?zl?k, hayvanlar taraf?ndan verilen zararlar ve benzerlerini kapsar. 

                                                                                                                                                 Detayl? Bilgi
 
 

En Ucuz Kasko Sigortas? Nereden Al?n?r?

Arac?n sat?n al?nmas? ile birlikte ara? sahibi ve s?r?c?ye y?kledi?i pek ?ok sorumluluk vard?r. Bu sorumluluklar?n ba??nda da araca g?sterilen ?zen kadar, ?evresine, trafikteki di?er s?r?c?lere kar?? olan sorumlulu?unuz da gelir.  Bu sorumlulu?u ara? sahibi ile birinci dereceden payla?anlar ise sigorta ?irketleridir. Bu nedenle bir araba sat?n al?nd???nda ilk yap?lmas? gereken arac?n kasko sigortas?n?n yap?lmas?d?r. 
                                                                                                                    Detayl? Bilgi

 
 

Kasko Sigortas?n? Trafik Sigortas?ndan Ay?ran Temel Noktalar

Kasko sigortas? ve zorunlu trafik sigortas?n?n farkl? teminatlar? i?eri?inde bar?nd?rd???ndan; kaskonun kendi arac?n?z?, trafik sigortan?z?n ise 3.ki?ileri korudu?undan bir?ok kere bahsetsek de hala trafik sigortas? ile ilgili sorunlar ya?ayanlar yok de?il. Bu kar???kl?k; eksik bilgilenme, kulaktan dolma s?ylentiler gibi sebeplerle ya?an?yor ve s?r?c?ler harekete ge?seler dahi sorunlarla kar??la?abiliyor.

                                                                                                                                                  Detayl? Bilgi
 
 

Kasko Sigortas? Kapsam? D???nda Kalan Haller Nelerdir?

Kasko sigortalar?nda da di?er t?m sigortalarda oldu?u gibi kapsam alt?nda olan ve olmayan haller ?zel ve genel ?artlar ile belirtilmi?tir. Kasko sigortas?n?n genel ?artlar? her sigorta ?irketi i?in ayn?d?r. ?zel ?artlar ise ?irketler aras?nda farkl?l?k g?sterir.
                                                                                                                     Detayl? Bilgi

 
 

Arac?mdaki Ek Aksesuarlar? Kasko Poli?eme Dahil Ettirebilir miyim?

Ara? sahiplerinin ?ok fazla merak ettikleri noktadan biri de ara?lar?ndaki aksesuarlar?n kasko poli?esine dahil olup olmamas?d?r. ?zellikle ikinci el ara? sahipleri, arac?n? ald???nda bulunan aksesuarlar? be?enmeyebilir. Ya da bu aksesuarlar bozuk da olabilir. Tamir ettirmek yerine daha performansl? ve zevkine uygun bir model tercih edebilir. Bunu yaparken ald??? yani aksesuarlar?n?n da g?vence alt?nda olmas?n? ister.
                                                                                                                     Detayl? Bilgi

 

  
 
 


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.