Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 

T?bbi K?t? Uygulamaya ?li?kin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas?
(Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortas?)

 
  • T?bbi k?t? uygulamaya ili?kin zorunlu mali sorumluluk sigortas?, Hekim sorumluluk sigortas? olarak da bilinir.

  • Bu sigorta, serbest ya da kamu veya ?zel sa?l?k kurumlar?nda ?al??an doktorlar, di? hekimleri ve t?pta uzmanl?k mevzuat?na g?re uzman olanlar?n mesleklerini ifa ederken verece?i zararlar? g?vence alt?na alan bu poli?eyi yapt?rmak zorundad?r.

  • Doktor, tabip, di? hekimleri ve t?pta uzmanl?k mevzuat?na g?re uzman olan ki?ilerin, s?zle?me tarihinden ?nceki on y?ll?k d?nemdeki veya poli?e s?resi i?indeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdi?i zararlara ba?l? olarak, poli?e s?resi i?inde yap?lan tazminat taleplerine teminat sa?lar.

  • Teminat limitleri Hazine M?ste?arl??? taraf?ndan belirlenir, limit ve primler t?m ?irketlerde ayn?d?r.

  • T?bbi K?t? Uygulamaya ?li?kin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas?nda her bir olay i?in maksimum teminat tutar? 400.000 TL?dir. S?zle?me kapsam?nda ?denecek tazminat miktar? 1.800.000 TL?yi ge?emez.

 

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortas? Teklifi ?steyin
T?rkiye'nin d?nya standartlar?nda faaliyet g?steren ?nc? ve lider sigorta ?irketi YCY Grup Sigorta,
?effaf ve m??teri odakl? olan ?r?n ve hizmetlerini siz de?erli m??terilerimize y?ksek hizmet
kalitesinde sunmaktad?r. Size
?zel en uygun fiyat? almak i?in l?tfen a?a??daki alanlar? doldurunuz.

 

 

Ad?n?z, Soyad?n?z

E-mail

Tc Kimlik No

 

?rtibat Telefonu (Gsm)

 

?al??t??? Hastane

 

?? Adresi

 

E?itim Tescil T?r?

 

Diploma No

 

Tescil No

 

Tescil Tarihi

 

Mezuniyet Y?l?

 

Sigortal? Asistan m??

 

Sigortal? Uzmanl?k Dal?

 

Daha ?nce poli?eniz var m??

 

    

Eklemek istedi?iniz notunuz var ise...

 

Dikkat:
Web sitemizden dolduraca??n?z bilgilere g?re d?zenleyece?imiz teklifler sadece bilgi ama?l?d?r.
Poli?e d?zenleme s?ras?nda sigortal?n?n beyan? ve yetkililerin onay? ile d?zenlenecek olup, beyan edilen bilgilerde
farkl?l?k olmas? durumunda verilen teklifin de?i?ebilece?i, poli?e d?zenlenip d?zenlenmeyece?i
taraf?m?zca belirlenecektir.

Bilgileriniz G?vende!
Gizlilik Politikam?z i?in l?tfen t?klay?n?z.


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.