Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 


  
Fuar Sigortalar?
 
  T?rkiye Odalar ve Borsalar Birli?i taraf?ndan fuar organizat?rleri taraf?ndan d?zenlenmesi zorunlu ???nc? ?ah?s Mali Mesuliyet Sigortas?  
     
 

Yurt ??inde Fuar D?zenlenmesine Dair Usul ve Esaslar??n 18. maddesinin birinci f?kras? uyar?nca, fuar organizat?r?n?n, d?zenleyece?i her bir fuar i?in yapt?rmas? zorunlu olan "???nc? ?ah?s Mali Mesuliyet Sigortas?" teminatlar?n? a?a??da g?rebilirsiniz;

?ah?s Ba??na Bedeni : 100.000,-TL
Olay Ba??na Bedeni  : 500.000,-TL
Olay Ba??na Maddi   : 100.000,-TL

Fuar?n biti?i itibariyle organizat?r?n haz?rlamak zorunda oldu?u "Fuar Kapan?? Raporu" ile birlikte sigorta poli?esi ve priminin tamam?n?n ?denmi? oldu?unu g?sterir belge, Esaslar??n 20. maddesinin birinci f?kras?nda belirtilen di?er belgelerle birlikte, fuar kapan?? tarihinden itibaren en ge? bir ay i?erisinde, fuar d?zenleme ba?vurusu yap?lm?? olan Oda / Borsaya teslim edilmelidir.

Bahse konu olan "???nc? ?ah?s Mali Mesuliyet Sigortas?n?" yapt?rmad??? tespit edilen fuar organizat?r?n?n ise, Esaslar??n 18. maddesinin ???nc? f?kras? uyar?nca, teminat?n?n yar?s? Birli?e irat kaydedilecektir.

 
 
                              ??yeri Paket Sigorta Poli?esi

???nc? ?ah?s Mali Mesuliyet Sigortas? ile birlikte d?zenlenen ??yeri Paket Sigorta Poli?esi teminatlar?n? a?a??da g?rebilirsiniz;

Bina Yang?n Y?ld?r?m ?nfilak
Ek Teminat Grubu
Bina Deprem ve Yanarda? P?sk?rmesi
Sel ve Su Bask?n?
GLKHH - KNH - Ter?r
Bina Enkaz Kald?rma
Yang?n Mali Mesuliyet
Sigorta Asist Hizmeti

D?zenleyece?iniz fuar?n?zla ilgili teklif almak i?in irtibat bilgilerimiz;

Yetkili:       Cem Orhon
GSM:          0554 584 08 05
??:             0212 266 39 10
e-mail:       cem.orhon@ycygrupsigorta.com

 
 
Firmam?z taraf?ndan d?zenlenen Fuar Sigortalar?
 
 
 

Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarlar? Fuar?


T?rkiye ?n?aat Teknolojileri ve End?striyel Yap? Fuar?
 
         
   
 
Uluslararas? Is?tma, So?utma, Klima, Havaland?rma, Yal?t?m, Pompa, Vana, Tesisat, Su Ar?tma ve G?ne? Enerjisi Sistemleri Fuar? - See more at: http://www.sodex.com.tr/#sthash.HXyyeVOx.dpuf
Uluslararas? Is?tma, So?utma, Klima, Havaland?rma, Yal?t?m, Pompa, Vana, Tesisat, Su Ar?tma ve G?ne? Enerjisi Sistemleri Fuar? - See more at: http://www.sodex.com.tr/#sthash.HXyyeVOx.dpuf
Uluslararas? Is?tma, So?utma, Klima, Havaland?rma, Yal?t?m, Pompa, Vana, Tesisat, Su Ar?tma ve G?ne? Enerjisi Sistemleri Fuar? - See more at: http://www.sodex.com.tr/#sthash.HXyyeVOx.dpuf

Uluslararas? Is?tma, So?utma, Klima, Havaland?rma, Yal?t?m, Pompa, Vana, Tesisat, Su Ar?tma ve G?ne? Enerjisi Sistemleri Fuar?

Havuz, SPA, Sauna Ekipman ve Aksesuarlar? Fuar?

 

 

   
  Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlar?, Marin Ekipmanlar?, T?ketici ?r?n ve Aksesuar ve Hizmetleri Fuar? Av, Silah ve Do?a Sporlar? ?r?nleri Fuar?
Pompa, Vana, Kompres?r, Ar?tma Sistemleri, Vakum, Boru Ba?lant? Elemanlar?, Su, ?evre ve Ak??kan Kontrol? Teknolojileri Fuar? - See more at: http://www.pawex.net/#sthash.mLrp6zrh.dpuf
 

 

     
  At Binicilik Ekipmanlar?, Yar??, E?itim, Bak?m, Besleme, Ta??ma Fuar?   FI ?stanbul
G?da Bile?enleri, ??z?mleri,
Yard?mc? ve Katk? Maddeleri Fuar?
 

 
   
  ISSA / Interclean
?stanbul End?striyel Temizlik Teknolojileri ve Hizmetleri Fuar ve Konferans?
Anne, Bebek ve ?ocuk ?r?nleri Fuar?  
         
   
  Do?al Gaz, Is?tma, So?utma, Klima, Havaland?rma,
Yal?t?m, Pompa, Vana, Tesisat, Su Ar?tma,
Jeotermal ve G?ne? Enerjisi Sistemleri Fuar?

                  Foto?raf, Dijital Bask? ve
               G?r?nt?leme Sistemleri Fuar?

 

 
   
 

Do?al gaz, Is?tma, So?utma, Klima, Havaland?rma,
Yal?t?m, Pompa, Vana, Tesisat, Su Ar?tma,
Jeotermal ve G?ne? Enerjisi Sistemleri Fuar
?

Uluslararas? Logitrans Transport Lojistik Fuar?

 
         
   
 

Uluslararas? Altyap?, Trafik Y?netimi, Yol G?venli?i ve Park Sistemleri Fuar?

10. Uluslararas? Ayd?nlatma Teknolojileri 
                 Fuar? ve Kongresi

 
 

                        
 

13.Uluslararas? Denizcilik Fuar?

8.Uluslararas? Ula??m Teknolojileri Sempozyumu ve Fuar? 2016

         ?la?, ?la?Bile?enleri, Paketleme,
         Ekipman ve Kontrat Hizmetleri Fuar?
 

 
   
 

Anne, Bebek ve ?ocuk ?r?nleri 2017

 

3 Boyutlu Bask? Teknolojileri ve Tasar?m Kongresi

       
   
  Ak?ll? ?ehirler i?in Ak?ll? Teknolojiler Fuar? 2018   1.Sinop ?? D?nyas? ve Giri?imci Forumu
         
 

 

 

Bah?e Mobilyalar?, Bah?e Mimarisi, Bah?e Peyzaj?, Bah?e Bitkileri ve Aksesuarlar? Fuar?

Grafik Tasar?m? Kongresi 2017

 

15.Uluslararas? Sera, Tar?m
Ekipmanlar? ve Teknolojileri Fuar? 2017

   
 

Uluslararas? G?da ??leme Teknolojileri ?htisas Fuar? 2017

 

2. Bilim ve Teknolojileri Sempozyumu ve Fuar?

GTZ Gen?lik Fuar?

       
   
  2.Bili?im Teknolojileri Konferans?   2.G?da Konferans?
       
   
 

3.?n?aat ve Konut Konferans?

 

?klimlendirme Konferans?

       
 

            
 

       INARTS Yurti?i ve Yurtd???                                           Yacht Show Eurasia
               Sanat Okullar? Fuar?

                                            ?stanbul Pool Show
       
 

 

 
       
 

 

 

Ak?ll? Bina Teknolojileri - Elektrik Sistemleri Fuar? 2017

 

Pompa, Vana, Kompres?r, Ar?tma Sistemleri, Vakum, Boru Ba?lant? Elemanlar?, Su, ?evre ve Ak??kan Kontrol? Teknolojileri Fuar?

 

 

 

Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarlar? Fuar?

 

Tissue World ?stanbul

 


            
 

Cami Yap? Ekipmanlar? Fuar? 2017

                    Hac Umre ve Turizm Fuar? 2017
 


            
                                   

 

 

14. Uluslararas? Denizcilik Fuar ve Konferans? 2017

 

Uluslararas? Transport Lojistik Fuar?


  
 
 


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.