Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 


  

                                   Fiat Kasko 

 

Fiat S.p.A. (Fiat Grubu olarak da bilinir) otomobil ?reticisi, finansal ve end?striyel grup. 1899 y?l?nda Giovanni Agnelli Taraf?ndan Torino`da kurulmu?tur. ?smini Fabbrica Italiana Automobili Torino" kelimelerinin ba? harflerinden alm??t?r. B?nyesinde Lancia, Alfa Romeo, Maserati ve Ferrari gibi markalar? bar?nd?rmaktad?r. Yani bu markalar?n bir anlamda sahibidir. D?nyan?n en b?y?k otomobil ve end?striyel gruplar? aras?nda yer al?r.

Kuzey ?talya'da bulunan Torino, tamamen yeniliklerle dolu end?stri ?ehri olarak, Fiat gibi bir sanayi birli?in b?y?mesi ve geli?mesi i?in uygun ?artlara sahipti. Se?kin bir t?ketici grubu i?in l?ks bir ?r?n olarak ?retilen otomobiller, hem ?talya'da, hem de yurt d???nda ?abucak pop?ler oldular. ?ok k?sa bir s?re sonra, Fiat, yar?? konusunda da kimsenin ge?emedi?i bir duruma geldi.

1909 y?l?nda, Fiat, Birle?ik Devletler'de bir fabrika kurdu ve orada ?zel otomobillerin yan? s?ra kamyonet, trakt?r, tren, gemi motorlar? ve u?ak ?retimi de yapt?. 1922 y?l?nda Fiat, say?lar? s?rekli art?? g?steren normal t?keticiler i?in de uygun fiyata sahip ?r?nleri olan bir marka olmaya y?neldi. Sanayi Birlik, kendisinin, Birle?ik Devletler pazar?nda a??k kalan ve motorize k???k otomobillerle kolayca doldurulacak bir bo?lukta oldu?unu hissediyordu. "Herkes i?in bir otomobil". 50'li y?llar?n ortalar?nda, milyonlarca k???k Fiat modelinin (Seicento ve Cinquecento) seri ?retimi yap?ld?. Fiat, otomobili bir kitle mal? haline d?n??t?rm??t? ve ?talyan ekonomi mucizesinin sembol? olmu?tu. 
       
 

 
 
 
A?a??daki Formu doldurarak;


Tek bir formla Anla?mal? sigorta ?irketleri taraf?ndan verilen kasko tekliflerini g?r?n.

Kasko teklifleri aras?ndan size en uygun olan? se?in.

%35'e varan ?zel fiyat avantajlar?ndan faydalan?n.

Sat?? an?nda ve sat?? sonras?nda size ?zel hizmetlerden yararlan?n.

T?m sigorta ihtiya?lar?n?z i?in size ?zel atanan m??teri temsilcinizin bilgilerine ula??n.

Poli?eniz adresinize ?cretsiz kargo ile teslim olsun.

Kredi kart?yla vade farks?z taksit avantaj?ndan yararlan?n.
 

 

Fiat Kasko Teklifi ?steyin
T?rkiye'nin d?nya standartlar?nda faaliyet g?steren ?nc? ve lider sigorta ?irketi YCY Grup Sigorta,
?effaf ve m??teri odakl? olan ?r?n ve hizmetlerini siz de?erli m??terilerimize y?ksek hizmet
kalitesinde sunmaktad?r.
Arac?n?za ?zel en uygun fiyat? almak i?in l?tfen a?a??daki alanlar? doldurunuz.

Ad?n?z, Soyad?n?z

E-mail

TC Kimlik No

 

Meslek *

 

?rtibat Telefonu (Gsm)

 

?kamet Etti?iniz ?l

 

Model Y?l?

 

Plaka

 

*Asbis No / Ruhsat Belge Seri No

 

* Asbis No / Ruhsat Belge Seri No: E?er "0" ya??ndan b?y?k bir ara? al?yorsan?z  ve daha ?nce hi? kasko yapt?rmad?ysan?z ASBIS no ya da Ruhsat seri no b?l?m? mutlaka doldurulmal?d?r. ASBIS No Ara? ge?i?i trafik belgesinde bulunan 19 haneli numarad?r. Ruhsat Belge Seri numaras? Ruhsat?n?zda Tc Kimlik numaran?z?n yazd??? sayfan?n sol alt k??esinde bulunan 2 harf ve 6 say?dan olu?an numarad?r.

                Eklemek istedi?iniz notunuz var ise...

 

Dikkat:
www.kaskotrafik.net
web sitemizden dolduraca??n?z bilgilere g?re d?zenleyece?imiz teklifler sadece bilgi ama?l?d?r.
Poli?e d?zenleme s?ras?nda sigortal?n?n beyan? ve yetkililerin onay? ile d?zenlenecek olup, beyan edilen bilgilerde
farkl?l?k olmas? durumunda verilen teklifin de?i?ebilece?i, poli?e d?zenlenip d?zenlenmeyece?i taraf?m?zca belirlenecektir.
* Meslek: Baz? sigorta ?irketlerinde meslek indirimi mevcuttur. Bu sebeple mesle?inizi belirtmeniz durumunda bu indirimden yararlanabilirsiniz.


  
 
 


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.