Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 


  

Ferrari Kasko


 
 

Ferrari S.p.A., merkezi ve kurulu? yeri ?talya'n?n Modena ?ehrinin yak?n?ndaki Maranello'da olan ?talyan bir l?ks spor otomobili ?reticisidir. 1929'da Alfa Romeo'nun yar?? tak?m? olarak kurulmu?, 1947'de pist d???na da yasal olarak uygun otomobil ?retimine ba?lam??t?r.

Ferrari'nin hik?yesi, Enzo Ferrari'nin ya?am hik?yesi olarak kabul edilir. Ferrari ?zerine yay?nlanan hemen hemen t?m belgeseller ve tan?t?mlarda Enzo Ferrari'nin ya?am hik?yesi anlat?l?r.

Scuderia Ferrari yakalad??? trendi kullanmas?n? iyi bilerek talep g?rd??? d?nemlerde k?s?tl? ara? ?reterek ara?lara olan ra?beti art?rma yoluna gitmi?tir. Bu sayede herkes araca sahip olam?yor ancak bir sonraki modele talep art?yordu. Bu sayede fiyat politikas? y?kselme e?ilimi g?sterir oluyordu. Bu teknik genel olarak b?t?n az ?retim yapan otomotiv ?irketleri taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Ancak Ferrari nin buna ek olarak yapt??? di?er bir husus ise, ara?lar?n? ikinci ele d??t??? zaman arac? kurumlar vas?tas?yla de?erinin ?st?nde fiyatlara toplamas?d?r. Bu yolla Ferrari marka ara?lar de?er kaybetmeyen ara?lar olarak an?lmaya ba?lanm??t?r. Do?al olarak buda marka imaj? i?in her ?reticinin aray?p da bulamad??? bir katk? demektir. Bu sayede de?erine de?er katan marka halen avrupa da ve t?m d?nyada elindeki ara?lar? satmak isteyen t?m Ferrari kullan?c?lar?ndan arac? alarak bu marka otomobillerin ikinci elde piyasan?n serbest ellerine d??mesini engellemektedir. Bu y?zden avrupa kaynakl? oto ikinci el sitelerinde eski model veya d???k fiyatl? Ferrari modeline rastlamak zordur, zira b?t?n sat?lan ara?lar?n? Ferrari titiz bir ?al??ma ile her zaman takip alt?nda tutar.

A?a??daki Formu doldurarak;

Tek bir formla Anla?mal? sigorta ?irketleri taraf?ndan verilen kasko tekliflerini g?r?n.

Kasko teklifleri aras?ndan size en uygun olan? se?in.

%35'e varan ?zel fiyat avantajlar?ndan faydalan?n.

Sat?? an?nda ve sat?? sonras?nda size ?zel hizmetlerden yararlan?n.

T?m sigorta ihtiya?lar?n?z i?in size ?zel atanan m??teri temsilcinizin bilgilerine ula??n.

Poli?eniz adresinize ?cretsiz kargo ile teslim olsun.

Kredi kart?yla vade farks?z taksit avantaj?ndan yararlan?n.

 

 

Ferrari Kasko Teklifi ?steyin
T?rkiye'nin d?nya standartlar?nda faaliyet g?steren ?nc? ve lider sigorta ?irketi YCY Grup Sigorta,
?effaf ve m??teri odakl? olan ?r?n ve hizmetlerini siz de?erli m??terilerimize y?ksek hizmet
kalitesinde sunmaktad?r.
Arac?n?za ?zel en uygun fiyat? almak i?in l?tfen a?a??daki alanlar? doldurunuz.

 

 

Ad?n?z, Soyad?n?z

E-mail

TC Kimlik No

 

Meslek *

 

?rtibat Telefonu (Gsm)

 

?kamet Etti?iniz ?l

 

Model Y?l?

 

Plaka

 

*Asbis No / Ruhsat Belge Seri No

 

* Asbis No / Ruhsat Belge Seri No: E?er "0" ya??ndan b?y?k bir ara? al?yorsan?z  ve daha ?nce hi? kasko yapt?rmad?ysan?z ASBIS no ya da Ruhsat seri no b?l?m? mutlaka doldurulmal?d?r. ASBIS No Ara? ge?i?i trafik belgesinde bulunan 19 haneli numarad?r. Ruhsat Belge Seri numaras? Ruhsat?n?zda Tc Kimlik numaran?z?n yazd??? sayfan?n sol alt k??esinde bulunan 2 harf ve 6 say?dan olu?an numarad?r.

              Eklemek istedi?iniz notunuz var ise...

 

Dikkat:
www.kaskotrafik.net
web sitemizden dolduraca??n?z bilgilere g?re d?zenleyece?imiz teklifler sadece bilgi ama?l?d?r.
Poli?e d?zenleme s?ras?nda sigortal?n?n beyan? ve yetkililerin onay? ile d?zenlenecek olup, beyan edilen bilgilerde
farkl?l?k olmas? durumunda verilen teklifin de?i?ebilece?i, poli?e d?zenlenip d?zenlenmeyece?i taraf?m?zca belirlenecektir.
* Meslek: Baz? sigorta ?irketlerinde meslek indirimi mevcuttur. Bu sebeple mesle?inizi belirtmeniz durumunda bu indirimden yararlanabilirsiniz.


  
 
 


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.